Verhuur gestopt tot nader bericht

Verhuur van de speeltuin en/of het clubgebouw.


Tot nader bericht zijn wij gestopt met het aannemen van nieuwe verhuuraanvragen. Dit vanwege het gebrek aan vrijwilligers en vanwege noodzakelijk onderhoud van het gebouw. 

Alle reeds goedgekeurde aanvragen blijven staan, er worden geen feesten door ons geannuleerd.


De speeltuinvereniging stelt haar clubgebouw en de speeltuin ter beschikking voor zowel leden als niet-leden.

Het is mogelijk de Robbedoes te huren vanaf 1 Maart tot en met 31 Oktober.

Verhuur voor feesten en partijen alleen mogelijk op zondag.

Kinderfeestjes alleen mogelijk op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 14.00 uur, op zaterdagochtend alleen in overleg. 

Annuleringen voor een reservering binnen 7 dagen voor aanvang zijn kosteloos. Indien er later wordt geannuleerd worden de helft van de kosten hiervoor in rekening gebracht.

Kosten voor de verhuur zijn:

Leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen : € 60,- per dag.

Vanaf 15 maart 2022 zullen wij weer met borg gaan werken en dient het gebouw door diegene die het huurt zelf schoongemaakt te worden. De borg bedraagt € 50,- en dient vooraf bij de sleuteloverdracht contant betaald te worden. Na verhuur zal er een inspectie plaatsvinden en indien er geen beschadigingen aan materialen of gebouw zijn en alles netjes en schoon opgeleverd is, zal dit bedrag verrekend worden met de factuur.

Niet leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen  € 90,-  per dag.

Vanaf 15 maart 2022 zullen wij weer met borg gaan werken en dient het gebouw door diegene die het huurt zelf schoongemaakt te worden. De borg bedraagt € 50,- en dient vooraf bij de sleuteloverdracht contant betaald te worden. Na verhuur zal er een inspectie plaatsvinden en indien er geen beschadigingen aan materialen of gebouw zijn en alles netjes en schoon opgeleverd is, zal dit bedrag verrekend worden met de factuur.

Kosten voor verhuur kinderfeestjes zijn:

Leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen: € 15,-per middag.

Niet leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen: € 20,- per middag.

Na een kinderfeestje graag het gebouw schoon en opgeruimd achterlaten. Indien het door ons schoongemaakt moet worden vragen wij een toeslag van € 25,-

Omdat wij als speeltuinvereniging laagdrempelig onze speeltuin open willen stellen voor kinderen, is het voor organisaties, scholen en verenigingen mogelijk om de speeltuin af te huren tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor vragen wij een onkosten vergoeding. Voor leden bedraagt dit €20,- en voor niet leden €30,-. Uitzonderingen hierop zijn het organiseren van (grote) feesten of afscheidsrecepties, deze vallen onder het normale verhuurtarief.

Wij verwachten wel dat het na gebruik opgeruimd en schoon weer opgeleverd wordt. Indien het door ons schoongemaakt moet worden vragen wij een toeslag van € 25,-

Afspraken m.b.t. sleuteloverdracht en vragen over de verhuur graag via: verhuurrobbedoes@gmail.com of via facebook Speeltuin Robbedoes (messenger).

Inhoud verhuur regelement.

 1. De verhuur is voor groepen van maximaal 65 personen, inclusief kinderen.
 2. De huurder verklaart het clubgebouw schoon te hebben aangetroffen.
 3. Het clubgebouw dient bezemschoon te worden achtergelaten. De afwas dient door de huurder te worden gedaan.
 4. De huurder dient de huur, de schoonmaakkosten en afvalstofheffing vooraf te betalen.
 5. Eventuele schade en/of vermissingen moeten door de huurder worden vervangen of vergoed worden.
  Bij in gebreke blijven van de huurder zullen de kosten op de huurder worden verhaald.
 6. Schade en/of vermissingen in het clubgebouw of in de speeltuin dienen aan de verhuurder vermeld te worden.
 7. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of ongevallen tijdens de verhuur periode.
 8. Het clubgebouw dient uiterlijk om 22:00 gesloten te zijn. De speeltuin dient uiterlijk om 19:00 gesloten te zijn.
 9. Bij geluidsoverlast of enig ander overlast volgt verwijdering uit het clubgebouw en de speeltuin.
 10. Bij het verlaten van de speeltuin dient men de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Dit geldt uiteraard ook voor de genodigden van de huurder.
 11. De huurder dient er op toe te zien dat de genodigden zich aan de regels der wet houden met betrekking tot het parkeren van auto’s op straat. Het toegangspad moet ten aller tijden vrijgehouden worden voor hulpdiensten en mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.