Verhuur = Tot nader bericht niet mogelijk ivm huidige Corona richtlijnen

Helaas is het momenteel niet mogelijk om de Robbedoes te huren ivm de huidige Corona richtlijnen. Wanneer dit wel weer mogelijk is zal dit vermeld worden op deze website. Wij hopen op ieders begrip hiervoor. 

Verhuur van de speeltuin en/of het clubgebouw.

De speeltuinvereniging stelt haar clubgebouw en de speeltuin ter beschikking voor zowel leden als niet-leden.

Vanaf heden mogen wij ons clubgebouw weer gebruiken voor activiteiten en verhuur. Voor organisaties en verenigingen mag er verhuurd worden zonder QR code. Voor overige feesten zijn wij echter verplicht te werken met de QR code. De verantwoordelijkheid op controle en naleving hiervan zal komen te liggen bij de organisator van het feest en zal vastgelegd worden middels een overeenkomst. 

Verhuur voor feesten en partijen alleen mogelijk op zondag. Kinderfeestjes alleen mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 14.00 uur, op zaterdagochtend alleen in overleg. 

Annuleringen voor een reservering binnen 7 dagen voor aanvang zijn kosteloos. Indien er later wordt geannuleerd worden de helft van de kosten hiervoor in rekening gebracht.

Kosten voor de verhuur zijn:

Leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen : € 30,- per dag
en vaste kosten van € 25,-  voor schoonmaak en water / gas / electra / afvalstoffenheffing.

Niet leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen  € 50,-  per dag
en vaste kosten van € 25,-  voor schoonmaak en water / gas / electra / afvalstoffenheffing.

Kosten voor verhuur kinderfeestjes zijn:

Leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen: € 15,-per middag.

Niet leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen: € 20,- per middag.

Na een kinderfeestje graag het gebouw schoon en opgeruimd achterlaten. Indien het door ons schoongemaakt moet worden vragen wij een toeslag van € 25,-

Omdat wij als speeltuinvereniging laagdrempelig onze speeltuin open willen stellen voor kinderen, is het voor organisaties, scholen en verenigingen mogelijk om de speeltuin af te huren tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor vragen wij een onkosten vergoeding. Voor leden bedraagt dit €20,- en voor niet leden €30,-. Uitzonderingen hierop zijn het organiseren van (grote) feesten of afscheidsrecepties, deze vallen onder het normale verhuurtarief.

Afspraken m.b.t. sleuteloverdracht en vragen over de verhuur graag via: verhuurrobbedoes@gmail.com of via facebook Speeltuin Robbedoes (messenger).

Inhoud verhuur regelement.

 1. De verhuur is voor groepen van maximaal 65 personen, inclusief kinderen.
 2. De huurder verklaart het clubgebouw schoon te hebben aangetroffen.
 3. Het clubgebouw dient bezemschoon te worden achtergelaten. De afwas dient door de huurder te worden gedaan.
 4. De huurder dient de huur, de schoonmaakkosten en afvalstofheffing vooraf te betalen.
 5. Eventuele schade en/of vermissingen moeten door de huurder worden vervangen of vergoed worden.
  Bij in gebreke blijven van de huurder zullen de kosten op de huurder worden verhaald.
 6. Schade en/of vermissingen in het clubgebouw of in de speeltuin dienen aan de verhuurder vermeld te worden.
 7. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of ongevallen tijdens de verhuur periode.
 8. Het clubgebouw dient uiterlijk om 22:00 gesloten te zijn. De speeltuin dient uiterlijk om 19:00 gesloten te zijn.
 9. Bij geluidsoverlast of enig ander overlast volgt verwijdering uit het clubgebouw en de speeltuin.
 10. Bij het verlaten van de speeltuin dient men de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Dit geldt uiteraard ook voor de genodigden van de huurder.
 11. De huurder dient er op toe te zien dat de genodigden zich aan de regels der wet houden met betrekking tot het parkeren van auto’s op straat. Het toegangspad moet ten aller tijden vrijgehouden worden voor hulpdiensten en mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.