Verhuur gestopt tot nader bericht

Verhuur van de speeltuin en/of het clubgebouw.


Tot nader bericht zijn wij gestopt met het aannemen van nieuwe verhuuraanvragen voor (familie)feesten. Dit vanwege het gebrek aan vrijwilligers, vanwege noodzakelijk onderhoud van het gebouw en oplopende kosten. 

Momenteel is de speeltuin alleen in gebruik op de dinsdagmiddag, de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag om te spelen.

Alleen voor scholen, bepaalde stichtingen en organisaties is het mogelijk om in overleg met het bestuur van de Robbedoes de speeltuin te huren.

De kosten hiervoor bedragen 25 euro per dag. De speeltuin en het gebouw dienen opgeruimd en schoon weer achtergelaten te worden. Afval dient zelf meegenomen te worden. Indien wij na gebruikt moeten schoonmaken of er gebruik wordt gemaakt van onze container worden hier 30 euro extra kosten in rekening gebracht. 

Voor vragen over de verhuur en afspraken over de sleuteloverdracht graag contact via: verhuurrobbedoes@gmail.com of via facebook Speeltuin Robbedoes (messenger).

Inhoud verhuur regelement.

 1. De verhuur is voor groepen van maximaal 65 personen, inclusief kinderen.
 2. De huurder verklaart het clubgebouw schoon te hebben aangetroffen.
 3. Het clubgebouw dient bezemschoon te worden achtergelaten. De afwas dient door de huurder te worden gedaan.
 4. De huurder dient de huur, de schoonmaakkosten en afvalstofheffing vooraf te betalen.
 5. Eventuele schade en/of vermissingen moeten door de huurder worden vervangen of vergoed worden.
  Bij in gebreke blijven van de huurder zullen de kosten op de huurder worden verhaald.
 6. Schade en/of vermissingen in het clubgebouw of in de speeltuin dienen aan de verhuurder vermeld te worden.
 7. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of ongevallen tijdens de verhuur periode.
 8. Het clubgebouw dient uiterlijk om 22:00 gesloten te zijn. De speeltuin dient uiterlijk om 19:00 gesloten te zijn.
 9. Bij geluidsoverlast of enig ander overlast volgt verwijdering uit het clubgebouw en de speeltuin.
 10. Bij het verlaten van de speeltuin dient men de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Dit geldt uiteraard ook voor de genodigden van de huurder.
 11. De huurder dient er op toe te zien dat de genodigden zich aan de regels der wet houden met betrekking tot het parkeren van auto’s op straat. Het toegangspad moet ten aller tijden vrijgehouden worden voor hulpdiensten en mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.