Verhuur

inhoud HuurReglement

De regels waaraan de huurder zich dient te houden.

1. De verhuur is voor groepen van maximaal 65 personen (incl. kinderen).

2. De huurder verklaart het clubgebouw schoon te hebben aangetroffen.

3. Het clubgebouw dient bezemschoon te worden achtergelaten. De afwas dient wel door de huurder te worden gedaan.

4. De huurder dient de borgsom, de huur, de schoonmaakkosten en afvalstofheffing vooraf te betalen.

5. Eventuele schade en/of vermissingen moeten door de huurder worden vervangen of vergoed worden.Bij in gebreke blijven van de huurder zullen de kosten op de huurder worden verhaald.
 6. Schade en/of vermissingen in het clubgebouw of in de speeltuin dienen aan de verhuurder vermeld te worden.

7. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of ongevallen tijdens de verhuur periode.

8. Het clubgebouw dient uiterlijk om 22:00 gesloten te zijn. De speeltuin dient uiterlijk om 19:00 gesloten te zijn.

9. Bij geluidsoverlast of enig ander overlast volgt verwijdering uit het clubgebouw of de speeltuin en vervalt de borgsom.

10. Bij het verlaten van de speeltuin dient men de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Dit geldt uiteraard ook voor de genodigden van de huurder.

11. De huurder dient er op toe te zien dat de genodigden zich aan de regels der wet houden met betrekking tot het parkeren van auto’s op straat.In het toegangspad tot de speeltuin mag niet geparkeerd worden, uitgezonderd voor het (kort) laden en lossen van goederen en personen.

We hopen dat u als huurder zich aan deze regels zult houden. Wij danken u alvast, ook namens de buren van speeltuin de Robbedoes.

Verhuur van de speeltuin en/of het clubgebouw.

De speeltuinvereniging stelt haar clubgebouw en de speeltuin ter beschikking voor zowel leden als niet-leden.

Om dit op een geordende manier te laten verlopen is er een Commissie Verhuur die  de zaken waarneemt voor het bestuur.

Huurcontracten kunnen bij de Commissie verhuur  afgesloten worden en ook kunt u bij hun extra informatie aanvragen indien u daar behoefte aan heeft.

Ook kunnen de sleutels voor het clubgebouw en/of de speeltuin bij hun opgehaald worden en weer ingeleverd.

Verhuur is alleen mogelijk op zondag 

Kosten voor de verhuur zijn:

Leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen : € 10.00 per uur
en vaste kosten van € 20.00  voor schoonmaak en water / gas / electra / afvalstoffenheffing

Niet leden van Speeltuinvereniging Robbedoes betalen  € 20.00  per uur
en vaste kosten van € 20.00  voor schoonmaak en water / gas / electra / afvalstoffenheffing

Hoe kunt  u de Verhuur   bereiken:

mail naar onderstaande link.

Verhuur@speeltuinrobbedoes.nl